Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
 11/05/17  Giới thiệu chung  98
Trường mầm non Thị trấn Thứa được thành lập theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011, tiền thân từ trường mẫu giáo xã Phá Lãng khi chưa tách huyện. Hiện nay, trường đóng trên địa bàn Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh.
 21/03/17  Giới thiệu chung  97
Trường Mầm non Thị trấn Thứa được thành lập theo quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2011, tiền thân từ trường mầm non xã Phá lãng khi chưa tách Huyện.
 02/02/16  Giới thiệu chung  97
Trường Mầm non Thị trấn Thứa được thành lập theo quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2011, tiền thân từ trường mầm non xã Phá lãng khi chưa tách Huyện