Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
 11/05/17  Giới thiệu chung  87
Công tác trong ngành giáo dục 30 năm, cô giáo Nguyễn Thị Cáp - Hiệu trưởng trường mầm non Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh là tấm gương điển hình, nhà giáo mẫu mực gắn bó nhiều năm với sự nghiệp trồng người của trường mầm non Thị trấn Thứa.
 21/03/17  Giới thiệu chung  72
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở .Năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cáp
 21/03/17  Giới thiệu chung  40
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016 của phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến
 21/03/17  Giới thiệu chung  197
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở .Năm học 2015-2016 của phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa
 21/03/17  Giới thiệu chung  218
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng giai đoạn 2010-2015 của Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến
 02/02/16  Giới thiệu chung  87
Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mần non Thị trấn Thứa luôn nhiệt tình yêu nghề, đoàn kết xây dựng bầu không khí thân thiện, có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, có uy tín với nhân dân và phụ huynh.