Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
 04/01/19  Giới thiệu chung  97
Để tổng kết chậng đường kết quả giáo dục học kì 1 năm học 2018- 2019 vừa qua. Trường MN Thị Thứa long trọng tổ chức buổi lễ sơ kết học kì I năm học 2018 - 2019. Đ/ C hiệu trưởng đã tổng hợp các kết quả hoạt động học kì 1 và đưa ra phương hương học kì II. Buổi sơ kết diễn ra nghiêm túc và đạt hiệu ...
 11/05/17  Giới thiệu chung  100
Trường mầm non Thị trấn Thứa được thành lập theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011, tiền thân từ trường mẫu giáo xã Phá Lãng khi chưa tách huyện. Hiện nay, trường đóng trên địa bàn Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh.
 11/05/17  Giới thiệu chung  90
Công tác trong ngành giáo dục 30 năm, cô giáo Nguyễn Thị Cáp - Hiệu trưởng trường mầm non Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh là tấm gương điển hình, nhà giáo mẫu mực gắn bó nhiều năm với sự nghiệp trồng người của trường mầm non Thị trấn Thứa.
 21/03/17  Giới thiệu chung  76
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở .Năm học 2015-2016 của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cáp
 21/03/17  Giới thiệu chung  40
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016 của phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến
 21/03/17  Giới thiệu chung  200
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng thưởng Danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở .Năm học 2015-2016 của phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa
 21/03/17  Giới thiệu chung  237
Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng giai đoạn 2010-2015 của Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến
 21/03/17  Giới thiệu chung  101
Trường Mầm non Thị trấn Thứa được thành lập theo quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13 tháng 05 năm 2011, tiền thân từ trường mầm non xã Phá lãng khi chưa tách Huyện.